Wersja rosyjska Wersja niemiecka Wersja angielska Wersja polska Powrót Strona główna
O firmie
 › O firmie
KALENDARIUM FIRMY


Spółka "Filter Service" zajmuje się badaniami laboratoryjnymi i produkcją materiałów filtracyjnych oraz indywidualnych środków ochrony układu oddechowego.


 
Przedsiębiorstwem kierują: Prezes firmy mgr Krzysztof Wojtas, V-ce prezes dr inż. Jacek Krzyżanowski oraz V-ce prezes mgr Adam Jabłoński

Założyciele firmy Panowie Krzyżanowski i Jabłoński zajmują się wytwarzaniem materiałów filtracyjnych od 1977 roku. Obaj rozpoczęli swoją działalność w Instytucie Włókiennictwa w Łodzi, gdzie prowadzili badania nad problematyką wykorzystania sił przyciągania elektrostatycznego w procesie filtracji aerozoli. Zaproponowany przez Jacka Krzyżanowskiego i jego zespół naukowo-badawczy sposób otrzymywania włóknin metodą rozdmuchu stopionego polimeru przy zastosowaniu techniki pneumotermicznej był początkiem drogi do samodzielnej działalności

1987 r.
 • Powstał prywatny zakład produkcyjny, działający w ramach Spółdzielni Rzemieślniczej "Elektrometal". 
 
1990 r.
 • Rozpoczęcie produkcji półmasek filtrujących FM-O/15-I oraz FM-0/17-IIP1. Ta druga była pierwszą Polską półmaską, która spełniała wymagania normy PN-92.
1992 r.
 • Firma przekształciła się w spółkę cywilną "Filter-Service".
1995 r.
 • Przyznanie przez PFRON decyzją D/01512 firmie Filter Service statutu Zakładu Pracy Chronionej.
 • Międzynarodowe Targi Ochrony i Bezpieczeństwa Pracy SAWO w Bydgoszczy ZŁOTY MEDAL za półmaskę FM-0/30 P3S - pierwszy polski produkt w tej klasie.
 
1996 r.
 • Międzynarodowe Targi BHP w Katowicach WYRÓŻNIENIE w zakresie ochron osobistych za serię półmasek o nowoczesnym, trapezowym kształcie.
 • Krajowe Targi Odzieży Zawodowej w Łodzi DRUGIE MIEJSCE w kategorii "Najlepszy Wyrób" za półmaskę FM-0/28 P2S - pierwsza polska półmaska chroniąca przed oparami kwasu siarkowego i pyłami ołowiu.
 
1997 r.
 • Wdrożenie systemu jakości ISO 9002 obejmującego produkcję: półmasek filtrujących, filtrów do półmasek gumowych, sorbetu zanieczyszczeń ropopochodnych, filtrów wlotowych i wylotowych do odkurzaczy, włóknin filtracyjnych, worków i rękawów filtracyjnych, filtrów do produkcji grzybni.
 • Targi Praca w Szczecinie ZŁOTY MEDAL za półmaskę FM-0/28 P2S
 
1998 r.
 • Targi Praca w Szczecinie SREBRNY MEDAL za półmaskę FS-17/P1- pierwsza polska półmaska oznaczona znakiem bezpieczeństwa "CE".
 • Krajowe Targi Odzieży Zawodowej, PUCHAR OKRĘGOWEGO INSPEKTORA PRACY za półmaskę FM-0/30 P3S
 
1999 r.
 • Międzynarodowe Targi Ochrony i Bezpieczeństwa Pracy SAWO w Bydgoszczy ZŁOTY MEDAL za półmaskę FS-55V/P2SL - pierwszy polski produkt w tej klasie.
 
2000 r.
 • Międzynarodowe Targi BHP w Katowicach ZŁOTY LAUR GŁÓWNEGO INSPEKTORA PRACY za półmaskę FS-55V/P2S.
 • Międzynarodowe Targi Ochrony i Bezpieczeństwa Pracy SAWO w Poznaniu Nagrodę w konkursie DOBRY WYRÓB MERKURY za tą samą półmaskę.
 
2001 r.
 • Firma rozszerza swoją działalność w zakresie produkcji włóknin filtracyjnych. W ofercie można znaleźć włókniny do filtracji suchej i mokrej.
 
2002 r.
 • Firma Filter Service przekształciła się w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
 • Otrzymanie bardzo prestiżowego wyróżnienia - Godła TERAZ POLSKA za półmaski filtrujące w XII edycji konkursu.
 • Międzynarodowe Targi Środków Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO 2002, GRAND PRIX SAWO 2002 w kategorii ochron osobistych za filtry 801F P1 i 802F P2 wykonane według normy PN-EN 143:2000.
2003 r.
 • Firma certyfikowała System Zapewnienia Jakości zapewniający zgodność z normą ISO 9001:2001.
 • Międzynarodowe Targi Środków Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO 2003 w Pozananiu, ZŁOTY MEDAL SAWO 2003 w kategorii ochron osobistych za półmaski filtrujące serii FS 800 i FX 2000 wykonane według nowej normy EN 149:2001.
2004 r.
 • Godłem "TERAZ POLSKA" w XIV edycji konkursu zostały wyróżnione produkty spełniające wymagania nowej normy EN 149:2001. Są to dwie serie półmasek: pierwsza z nich to półmaski kształtowe serii FX 2000, druga to półmaski składane w pionie serii FS 800.
2005 r.
 • Firma FILTER SERVICE Sp. z o.o. jako lider w produkcji półmasek przeciwpyłowych przystąpiła do Polskiej Platformy Technologicznej "Bezpieczeństwo Pracy w Przemyśle".
 • uczestnictwo firmy w XVII Międzynarodowych Targach Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO’2005 w Poznaniu.
2006 r.
 • Uczestnictwo firmy w targach A+A w Düsseldorfie wraz z ponad 1370 wystawcami z całego świata prezentujących środki ochrony indywidualnej, sprzęt ratowniczy i rehabilitacyjny. Targi odwiedziła rekordowa ilość zwiedzających 54 250.
 • Uczestnictwo firmy FILTER SERVICE Sp. z o.o., jako wystawca, w XII Sympozjum Naukowo-Technicznym „CHEMIA 2006” w Płocku prezentując wyroby przedsiębiorstwa, a także inne artykuły służące ochronie indywidualnej pracownika oraz ochronie środowiska.
 • Firma FILTER SERVICE została wyróżniona GRAND PRIX SAWO'2006 w Poznaniu za półmaskę filtrującą FS-30 V FFP3 D w kategorii środków ochrony indywidualnej. Nagrodę z rąk Głównego Inspektora Pracy pani minister Bożenny Borys-Szopy i Prezesa Zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskich pana Bogusława Zalewskiego odebrał, w imieniu firmy, Adam Jabłoński. Półmaska ta jest pierwszym, certyfikowanym w Polsce produktem spełniającym wymagania zmiennej penetracji w czasie.
 • Decyzją Zarządu wynikającą z dynamicznego rozwoju firmy, certyfikowano Zintegrowany System Zarządzania według norm PN-EN ISO 9001, PN ISO 14001, PN-N 18001
 • Komitet Techniczny ds. Certyfikacji Systemów Zarządzania Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A. w dniu 09.06.2006 pozytywnie zaopiniował wynik audytu certyfikacyjnego prowadzonego w FILTER SERVICE Sp. z o.o. w dniach 11-12.05.2006.
 • W związku z powyższym firma otrzymała CERTYFIKAT ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA (Jakość - Bezpieczeństwo i Higiena Pracy-Środowisko) Nr JBS-123/1/2006
 • Uczestnictwo w XII Międzynarodowych Targach Technologii dla Odlewnictwa METAL 2006 w Kielcach, na których półmaska filtrująca FS 30V FFP3 D dostała wyróżnienie Targów Odlewniczych.
2007 r.
 • Firma FILTER SERVICE wprowadza nową serię półmasek filtrujących z zaworem serii FS 900 SENSITEC
 • Kolejna edycja targów A+A Dusseldorf zakończona pomyślnie z udziałem firmy Filter Service jako wystawcy pośród czołowych światowych producentów środków ochrony indywidualnej.
2008 r.
 • wprowadzenie do sprzedaży pierwszych w Polsce przeciwpyłowych filtrów wielorazowych łączonych bagnetowo E 952 P2 R i EW 952 P2 R, które są certyfikowanymi produktami spełniającymi wymagania najnowszej normy PN EN 143:2000/A1:2006 nakładającej obowiązek badania filtrów mgłą oleju parafinowego.
 • XIX edycja Międzynarodowych Targów Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO'2008. W trakcie targów firma FILTER SERVICE zaprezentowała nowe półmaski serii 900, będące alternatywą ekonomiczną dla obecnych na rynku, oraz filtry wielorazowego użytku E 952 P2 R i EW 952 P2 R do półmaski EURMASK ETNA.
 • ukończenie wieloletniego programu „Nowa generacja materiałów filtracyjnych z udziałem nanowłókien i modyfikatorów", którego koordynatorem było Centrum Zaawansowanych Technologii Tekstyliów Przyjaznych dla Człowieka PRO HUMANO TEX z siedzibą w Łodzi, czego efektem są już certyfikowane i wprowadzane do sprzedaży filtry BIO E 953 P3 R i BIO S 953 P3 R, które po zespoleniu z półmaską EURMASK ETNA (E) lub SECURA 2000 (S) służą do ochrony układu oddechowego przed pyłami, dymami i aerozolami ciekłymi do 50 x NDS oraz zagrożeniami biologicznymi o średnicy powyżej 0,3 µm.
 • uczestnictwo firmy w XIV Międzynarodowych Targach Technologii dla Odlewnictwa "Metal' 2008" w Kielcach. Firma FILTER SERVICE Sp. z o.o. otrzymała wyróżnienie za swoje najnowsze produkty tj. półmaskę filtrującą FX CODE 2025 FFP2 D oraz wielorazowe filtry przeciwpyłowe E 952 P2 R, EW 952 P2 R i BIO E 953 P3 R do półmaski EUROMASK ETNA.
 • w firmie FILTER SERVICE Sp. z o.o. to czas zmian dotyczących zarówno zakończenia nowej inwestycji, jak i wprowadzania do sprzedaży filtrów wielorazowego użytku E 952 P2 R i EW 952 P2 R oraz półmaski filtrującej FX 2025 FFP2 D R.
 • FX CODE 2025 FFP2 D oraz wielorazowe filtry przeciwpyłowe E 952 P2 R, EW 952 P2 R i BIO E 953 P3 R do półmaski EUROMASK ETNA zostały wyróżnione w trakcie targów METAL ' 2008 w Kielcach.
2009 r.
 • zmiana jednostki certyfikującej Zintegrowany System Zarządzania.
 • firma otrzymała certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań norm PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN ISO 14001:2005 i PN-N-18001:2004 wydany przez Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy.
 • uczestnictwo firmy w IV Międzynarodowych Targach Technologii i Urządzeń dla Spawalnictwa "Spawalnictwo".
 • Kolejna edycja targów A+A Dusseldorf zakończona pomyślnie z udziałem firmy Filter Service jako wystawcy pośród czołowych światowych producentów środków ochrony indywidualnej.
 
2010 r.
 • Międzynarodowe Targi Środków Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO'2010 w Poznaniu, GRAND PRIX SAWO 2010 w kategorii ochron indywidualnych za filtr wielorazowy BIO E 953 P3 R.
 • Międzynarodowe Targi Środków Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO'2010 w Poznaniu, ACANTHUS AUREUS za stoisko najbardziej sprzyjające realizacji strategii marketingowej firmy.
 • Międzynarodowe Targi Środków Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO'2010 w Poznaniu, WYSOKI POZIOM wyróżnienie przyznane przez wydawnictwo ELAMED za propagowanie prawidłowego doboru i użytkowania środków ochrony indywidualnej.
 • XVI Międzynarodowe Targi Technologii dla Odlewnictwa METAL w Kielcach, MEDAL za półmaski filtrujące z systemem BIO OCHRONY.
 • Firma FILTER SERVICE wprowadza do sprzedaży super tanie półmaski serii FS 900 A. Te nowoczesne produkty spełniające wymagania aktualnych norm europejskich wytwarzane są w technologii ultradźwiękowej z zachowaniem przyjętego przez spółkę reżimu wytwarzania wyrobów opisanego w procesach, procedurach i instrukcjach certyfikowanego Zintegrowanego Systemu Zarządzania.
 • Maska PANAREA 7000 dostępna dla klientów firmy FILTER SERVICE. PANAREA 7000 jest wysokiej klasy maską pełnotwarzową, używaną przez profesjonalistów w wielu różnych zastosowaniach.
2011 r.
 • FILTER SERVICE wprowadziła do sprzedaży nową, spełniającą wymagania normy EN 149:2001 z rozszerzeniem A1:2009, komfortową półmaskę filtrującą wielokrotnego stosowania w klasie P2. Półmaska FX 2026 V FFP2 R D(wielokrotnego stosowania) stworzona została z myślą o szczególnie wymagających klientach.
 • Dr inż. Jacek Krzyżanowski Prezes Zarządu spółki FILTER SERVICE został "Włókiennikiem roku 2010". Nagroda jest wynikiem wdrożenia w swoim przedsiębiorstwie przez dr. inż. Jacka Krzyżanowskiego,  wraz z zespołem naukowo-badawczym, nowatorskiego rozwiązania dotyczącego produkcji włóknin metodą rozdmuchu stopionego polimeru przy zastosowaniu techniki pneumotermicznej.
 • X Targi Aluminium & Nonfermet w Kielcach. Półmaska FX 2026 V FFP2 R D została doceniona przez komisję oceniającą zgłoszone do konkursu nowoczesne produkty prezentowane na targach i nagrodzona Medalem Targów Kieleckich.
 • Udział firmy w kolejnej edycji największych na świecie targów branży BHP tj. A+A w Dusseldorfie. W trakcie imprezy FILTER SERVICE zaprezentowało półmaski SERII COLOURS. Ważnym wydarzeniem w trakcie odbywającego się równocześnie z targami  kongresu był specjalny dialog „German-Polish Dialogue on Occupational Safety” z udziałem polskich oraz niemieckich gości. Przedstawicielem FILTER SERVICE był tam Adam Jabłoński.
 2012 r.
 • Firma wprowadza do sprzedaży półmaski serii SIMPLA. Wykonane są one w anatomicznym kształcie, dzięki któremu nie ma potrzeby stosowania zacisku nosowego. W miejscach szczególnie wrażliwych na przeciek (krzywizny nosa) mają specjalnie ukształotowane wypustki pozwalające na brdzo dobro dopasowanie czaszy do twarzy użytkownika. Półmski serii SIMPLA nie mają elementów metalowych.
 • Udział firmy w XXI Międzynarodowych Targach Środków Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO'2012 w Poznaniu. Przedsiębiorstwo zapezentowało na nich dwie nowe serie półmasek tj. COLOURS i SIMPLA.
 • Udział firmy w targach ENERGETAB w Bielsku Białej
 • Prezentacja prawidłowego dobru i stosowania środków ochrony dróg oddechowych na konferencji branży spawalniczej  w trakcie targów ExpoWELDING w Sosonowcu.
 • Udział w konferencji „Wypadek to nie przypadek” współorganizowanej przez Politechnikę Białostocką.
 • Udział w szkoleniu organizowanym przez wydawnictwo UNIMEDIA na temat środków ochrony indywidualnej stosowanych w strefach zagrożonych wybuchem w Warszawie.
 • Udział w szkoleniu inspektorów  PIP w Łodzi
 • Udział w konferencji w Poznaniu – „Bezpieczeństwo w logistyce”
 • Udział w konferencji w Łodzi – „Bezpieczeństwo w budownictwie” w Instytucie Medycyny Pracy
 • Udział w II Kongresie BHP w Warszawie.
2013 r.
 • FILTER SERVICE wprowadza do sprzedaży półmaski ekonomiczne pod marką POLFILTER.
 • Udział firmy w XVI Targach Bezpieczeństwa, Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej BHP 2013 w Katowicach.
 • Udział FILTER SERVICE w tragach nowoczesnych technologii ITM'2013 w Poznaniu.
 • Udział przedsiębirstwa w targach materiałów sypkich w Krakowie. W trakcie odbywającej się na nich konferencji przedstawiciel firmy poprowadził prezentację na temat prawidłowego doboru i stosowania środków ochrony dróg oddechowych.
 • Udział w konferencji na temat ŚOI w rolnictwie i budownictwie w Łomży          
                       
 • Udział w konferencji ergonomicznej w Warszawie
 • Udział  w konferencji „Zagrożenia pracy białego personelu” w IMP
 • Udział w konferencji „ Eksploatacja złóż na dużych głębokościach – utrzymanie ruchu, rozwój technologii i nowe wyzwania dla branży” w Jastrzębiu Zdroju
 • Udział w konferencji „Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie” w Olsztynie
 • Udział w konferencji „Czynnik ludzki, a kształtowanie bezpieczeństwa w górnictwie i hutnictwie”
 • Udział w kolejnej edycji targów A+A w Dusseldorfie. W trakcie imprezy firma zaprezentowała dwie nowe półmaski wielokrotnego użytku tj. FS 33 V F FFP3 R D o FS 80 V FFP3 R D.  Obydwa wyroby wyposażone są w dodatkowe filtry. Poprawiają one w znaczący sposób komfort użytkowania tego typu sprzętu. Zastosowane w tych półmaskach zawory wlotowe pozwalają na dostawanie się pod ich czasze świeżego, chłodnego, czystego powietrza z filtrów. Zużyte, zanieczyszczone dwutlenkiem węgla powietrze wydostaje się na zewnątrz zaworem lub, jak w przypadku półmaski FS 80 V FFP3 R D, dwoma zaworami wylotowymi. Nowe półmaski, ze względu na swój nowatorski wygląd i innowacyjne cechy wzbudziły bardzo duże zainteresowanie wśród zwiedzających z całego świata.
2014 r.
 • Udział w targach SAWO w Poznaniu. W trakcie uroczystości otwarcia Targów odbyło się wręczenie nagród przyznanych przez Komisję Konkursową. Złotym Medalem wyróżniono półmaskę filtrującą FS 33 V F FFP3 R D. Na stoisku firmy prezentowany był cały asortyment wytwarzanych przez przedsiębiorstwo wyrobów. Należą do nich przede wszystkim półmaski filtrujące, filtry do półmasek wielokrotnego stosowania, włókniny, worki filtracyjne i materiały sorpcyjne.
 • Udział w konferencji „Problemy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w polskim górnictwie”
    
 • Udział w konferencji „Bezpieczeństwo w Górnictwie”
 • Udział w konferencji Rozwój zawodowy i potwierdzanie kwalifikacji w służbie bezpieczeństwa i higieny pracy – rozwiązania krajów Unii Europejskiej – perspektywy dla Polski” w Warszawie
   
 • Udział w konferencji w trakcie Targów Spawalniczych w Sosnowcu
 • Udział w konferencji „Wypadek to nie przypadek” w Łomży
 • Udział w konferencji „Komunikacja dla bezpieczeństwa” w Druskiennikach na Litwie
 • Udział w konferencji „Komunikacja dla bezpieczeństwa” w Olsztynie
 • Udział w III KONGRESIE BHP w Warszawie
 • Udział w konferencji w ramach programu „Komunikacja dla bezpieczeństwa w Pile
2015 r.
 • Udział firmy w XVII edycji Targów Bezpieczeństwa, Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej BeHePe 2015 w Katowicach
 • Zdobycie ZŁOTEGO MEDALU Międynarodowych Targów Poznańskich "WYBÓR KONSUMENTÓW" za półmaskę FS 33 V F FFP3 R D.
 • Udział targach ITM w Poznaniu. W trakcie imprezy prezentowane były wyroby firmy, a wśród nich półmaska FS 33V F FFP3, która otrzymała Złoty Medal MTP w wyborze konsumentów.
 • Udział w konferencji „Dobre praktyki w zakresie komunikacji na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia w pracy” w Mikorzynie koło Konina
 • Udział w konferencji ”Bezpieczna praca spawacza”, która odbyła się w kwietniu w Katowicach
 • Udział w seminarium „Bezpieczeństwo na budowach”, które odbyło się w maju w Zakopanym.
 • Udział w seminarium na temat BHP w przemyśle spożywczym, którego organizatorem był oddział OSPSBHP w Koszalinie
 • Udział w spotkaniu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP oddział w Jeleniej Górze. W trakcie wydarzenia w Mysłakowicach omawiane były problemy doboru środków ochron indywidualnych.
 • Udział w konferencji "POSTĘP W INŻYNIERII BEZPIECZEŃSTWA", która odbyła się we wrześniu.
 • Udział w cyklu czterech prezentacji w różnych zakładach produkcyjnych należących do KGHM
 • Udział w Pikniku Edukacyjnym w Iławie. Wydarzenie to miało na celu uświadomienie dzieciom, młodzieży i dorosłym potrzebę pracy w warunkach pełnego bezpieczeństwa i komfortu.
 • Udział w konferencji „Bezpieczeństwo w Górnictwie” (październik). W trakcie imprezy prezentowane były półmaski FS 33 V F FFP3 R D. Do prezentacji zostało wykorzystane urządzenie Porta Count, które pozwala ocenić prawidłowość dopasowania środka ochrony dróg oddechowych do pracownika.
 • Udział w kolejnej edycji targów A+A w Dusseldorfie. Przedsiębiorstwo prezentowało produkty, które można stosować przy pracy i przy usuwaniu skutków różnego rodzaju żywiołów takich jak trzęsienia ziemi, powodzie, pożary...
2016 r.
 • Udział w targach BUDMA'2016 w Poznaniu. Celem firmy było zapoznanie większej grupy klientów z produktami firmy oraz innymi wyrobami będącymi w ofercie przedsiębiorstwa
 • Zarząd spółki podjął decyzję o wprowadzeniu nowej marki CityMask
 • Udział w targach SAWO'2016 w Poznaniu. Na 30 metrowym stoisku prezentowane były produkty firmy oraz półmaski nowej marki CityMask
 • Udział w konferencji "Regulacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracy w Polsce – potrzeba zmian w ramach II Międzynarodowego Kongresu Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy w Polsce"
 • Udział z wystawą i wykładem w trakcie Konferencji Spawalniczej w Katowicach (maj)
 • Udział z wystawą w Pikniku Edukacyjnym w Starachowicach (czerwiec)
 • Zmiana na stanowiskach w Zarządzie firmy. Prezesem zostaje pan inż. Mirosław Jabłoński, I vice-prezesem pan dr inż. Jacek Krzyżanowski, II vice-prezesem pan mgr Krzysztof Wojtas (czerwiec)
 • Zarząd spółki podjął decyzję o uruchomieniu strony internetowej www.citymask.eu
 • Udział z wystawą w konferencji bezpieczeństwo w przemyśle spożywczym w Koszalinie (czerwiec)
 • Zarząd spółki podjął decyzję o uruchomieniu sklepu internetowego z półmaskami przeciw smogowymi www.sklep.citymask.eu
 • Udział w konferencji organizowanej w Olsztynie przez OSPSBHP przy współudziale CIOP PIB (wrzesień)
 • Udział z wystawą w finale konkursu NIE- Bezpieczna Budowa w Olsztynie (październik)
 • Udział z wystawą w konferencji „Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie” organizowanej dla pracodawców przez Państwową Inspekcję Pracy w Łodzi (październik)
 • Przeprowadzono szkolenie pracowników oraz badanie dopasowania półmasek w firmie EXPOM w Kurzętniku w ramach programu prowadzonego przez CIOP PIB
 • Przeprowadzono badanie dopasowania półmasek do pracowników za pomocą urządzenia PortaCount w zakładzie KUJAWSKIE ZIOŁA w okolicach Włocławka. (grudzień)
2017 r.
 • Przeprowadzono szkolenie dla kadry i podopiecznych Zespołu Szkół Specjalnych nr 98 w Warszawie w zakresie prawidłowego stosowania i zakładania półmasek przeciw smogowych. Szkoła otrzymała 200 sztuk półmasek do wykorzystania przez uczniów. (luty)
 • Udział w VI Międzynarodowym Forum Gospodarki Odpadami SOSEXPO z prezentacją półmasek dla przemysłu i produktami CityMask (luty)
 • Udział w Targach Twój dom. Twój Ogród w Ostródzie (marzec)
 • Udział w Targach „BHP na Budowie” w Bydgoszczy (kwiecień) Przedsiębiorstwo otrzymało ZŁOTY MEDAL za półmaskę FS 33V F FFP3 R D.
 • Udział Targach BHP w Katowicach (kwiecień) W trakcie imprezy oprócz standardowych wyrobów prezentowana była możliwości przeprowadzenia badań dopasowania półmasek do twarzy użytkownika za pomocą urządzenia PortaCount
 • Udział w spotkaniu w Ministerstwie Rozwoju w na temat interpretacji okresów przejściowych dla Rozporządzenia 2016/425 Parlamentu Europejskiego (kwiecień)
 • Udział w seminarium organizowanym przez CIOP-PIB pt. Zmiany w klasyfikacji sprzętu ochrony układu oddechowego w świetle projektów norm międzynarodowych ISO (maj)
 • Udział w spotkaniu Rady Patronackiej Przeglądu Włókienniczego (czerwiec)
 • Udział w Targach ITM w Poznaniu (czerwiec) Podczas konferencji, w ramach targów, organizowanej przez portal Kultura Bezpieczeństwa odbył się wykład na temat prawidłowego dopasowania środków ochrony dróg oddechowych, który poprowadził Adam Jabłoński
 • Udział w posiedzeniu Komitetu do Spraw Bezstronności ITT CERTEX (sierpień)
 • Przeprowadzono badania dopasowania półmasek do twarzy pracowników KGHM POLSKA MIEDŹ w trakcie Tygodnia Bezpieczeństwa ZG RUDNA (wrzesień). Dużym zainteresowaniem cieszyła się półmaska P2 z dodatkowymi filtrami.
 • Udział w Konferencji „Bezpieczeństwo w Górnictwie i Hutnictwie” (październik) FILTER SERVICE wystąpiło z nowym wystrojem stoiska (ścianka). Prelekcję na temat dopasowania środków ochrony dróg oddechach do twarzy użytkownika przedstawił Adam Jabłoński
 • Udział w I Ogólnopolskim Forum BHP (październik) Uczestniczyli w nim przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju, Głównego Inspektoratu Pracy, Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP, CIOP-PIB, ZUS.
 • Udział w targach A+A w Dusseldorfie. (październik) Główne działania dotyczące wystroju stoiska i sposobu prezentacji firmy w trakcie tak ważnej imprezy dla FILTER SERVICE były po stronie działu marketingu. Dyrektor ds. Marketingu przygotował prezentację pod tytułem „20 lat FILTER SERVICE na A+A”, która była wyświetlana na monitorze przez całe targi. Zwiedzający mieli także możliwość skorzystania z urządzenia PORTA COUNT. Wyniki badań w czasie bieżącym były wyświetlane na monitorze. Wystrój stoiska i działania w jego obrębie wzbudzały duże zainteresowanie zwiedzających.
 • Udział w szkoleniu organizowanym przez OSPSBHP oddział Piła (październik). Temat prawidłowego doboru i dopasowania środków ochrony dróg oddechowych w trakcie swojego wykładu przedstawił Szymon Gębala.
 • Udział w Konferencji ATES BHP (listopad) Przedstawicielami firmy byli Marcin Piestrzyniewicz i Adam Jabłoński. Na stoisku firmowym robione były pomiary dopasowani półmasek filtrujących do twarzy użytkowników za pomocą urządzenie PORTA COUNT. Przedstawiono także prelekcję dotyczącą dopasowania półmasek do konkretnych pracowników.
 • Udział w spotkaniu w Ministerstwie Rozwoju w sprawie nowego rozporządzenia (grudzień)
 • Udział w spotkaniu Rady Patronackiej Przeglądu Włókienniczego (grudzień)
2018 r.
 • Udział w spotkaniu Komitetu do Spraw Bezstronności ITT CERTEX (styczeń)
 • Udział w spotkaniu Rady Zarządzającej CIOP-PIB (luty)
 • Udział w spotkaniu Rady OSPSBHP w Warszawie (marzec)
 • Udział w posiedzeniu Zespołu Koordynacyjnego programu „Poprawa bezpieczeństwa i i warunków pracy” – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do prac w Zespole zaprosił Adama Jabłońskiego
 • Udział w Targach SAWO 2018 (kwiecień). Stoisko FILTER SERVICE zostało wyróżnione nagrodą Acanthus Aureus za najlepsze odzwierciedlenie strategii marketingowej firmy w ekspozycji targowej. Odbyła sie premiera półmaski FS-20 V CU FFP2 RD.
 • Prezes Zarządu FILTER SERVICE Sp. z o.o. pan inż. Mirosław Jabłoński zakończył swoją karierę zawodową i odszedł na zasłużoną emeryturę (kwiecień).
 • Na zaproszenie firmy Skanska przeprowadzono szkolenie świadomościowe dotyczące prawidłowego doboru ochron dróg oddechowych tak przy pracy, jak i w życiu prywatnym (smog, prace ogrodnicze i domowe). Szkolącymi byli Adam Jabłoński i Szymon Gębala (maj).
 • Na terenie firmy odbył się kurs podstawowych zabiegów resuscytacyjnych. Przeszkolono 21 osób w zakresie resuscytacji krążeniowo oddechowej oraz posługiwania się defibrylatorem. Szkolenie prowadził Adam Jabłoński. (maj).
 • Walne Zebrania Udziałowców Spółki powołało pana Krzysztofa Wojtasa na stanowisko Prezesa firmy. (czerwiec).