Wersja rosyjska Wersja niemiecka Wersja angielska Wersja polska Powrót Strona główna
Aktualności
| 7 wrzesień 2018
Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. potwierdziło spełnianie wymagań norm PN-EN ISO 9001:2015, PN-N-18001:2004 i PN-EN ISO 14001:2015 przez FILTER SERVICE Sp. z o.o.
Dowodu spełniania wymagań powyższych norm dostarczył audit przeprowadzony przez PCBC.

Zakres objęty certyfikatem to:
projektowanie, wytwarzanie i sprzedaż materiałów filtracyjnych, środków ochrony indywidualnej i zbiorowej, sorbentu zanieczyszczeń chemicznych oraz sprzedaż towarów handlowych i wyrobów gotowych z zakresu BHP.


Zapraszamy do współpracy.